លិខិតរបស់លោក ការ សាវុត្ថ​មេធាវី សុំចេញ សេចក្តីសម្រេចទទួលមេធាវី ទីប្រឹក្សាច្បាប់ និង ជំនួយការសារជាថ្មី

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

លិខិតរបស់លោក ការ សាវុត្ថ​មេធាវី សុំចេញ សេចក្តីសម្រេចទទួលមេធាវី ទីប្រឹក្សាច្បាប់ និង ជំនួយការសារជាថ្មី
Download file
Text Document00158319-00158319.pdf
67.22 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
A56
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក