លិខិតរបស់ប្រធានពន្ធនាគារ ជូនដំណឹង ស្តីពីការហួសថេរវេលាកំណត់នៃការទទួល ស្គាល់មេធាវីការពារជនជាប់ចោទ

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

លិខិតរបស់ប្រធានពន្ធនាគារ ជូនដំណឹង ស្តីពីការហួសថេរវេលាកំណត់នៃការទទួល ស្គាល់មេធាវីការពារជនជាប់ចោទ
Download file
Text Document00158061-00158061.pdf
55.62 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
A55
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by Other
ស្លាក