បណ្ដឹងសាទុក្ខរបស់ អៀង សារី ប្រឆាំងនឹងសេចក្ដីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា សុំដកលក្ខខណ្ឌតម្រូវស្ដីពីទំនាក់ទំនងនៃជម្លោះប្រដាប់អាវុធចេញពីនិយមន័យនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ (

Posted 12 ធ្នូ 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 ធ្នូ 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE95_8_1_1_KH.PDF
3.72 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E95/8/1/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Key words
Parent Document