បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ មាស មុត ជំទាស់នឹងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ

Posted 14 មីនា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 14 មីនា 2022

សេចក្ដី​សង្ខេប

Declassified to Public on October 28, 2021 by PTC Interoffice Memorandum D274

Download file
Text DocumentD267_4_KH[1].pdf
4.61 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D267_4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី