បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់​សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ​ទាក់ទងនឹង​ដីកាដំណោះស្រាយ (ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ) របស់​សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្ដរជាតិក្នុងសំណុំរឿង ០០៤

Posted 13 September 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 11 ឧសភា 2022
Download file
Text DocumentD382_4_1_KH.PDF
1.92 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D382/4/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា