បណ្តឹងឧទ្ធរណ៏របស់ភាគីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ទំទាស់ទៅនឹងដីកាសម្រេចស្តីពីការបដិសេធពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងខេត្ត

Posted 21 សីហា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 21 សីហា 2012
Download file
Text DocumentD417_2_3_KH.PDF
3.74 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D417/2/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Key words