សារ​ណា​ឆ្លើយ​តប​របស់ នួន ជា ទៅ​នឹង​ចម្លើយ​តប​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​ទៅ​នឹង​សំណើ​របស់ នួន ជា តាម​វិធាន​ ៨៧(៤) សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ធ្វើ​ជា​ភស្ដុតាង​នូវ​ឯក​សារ​របស់​ ROBERT LEMKIN (2-TCW-877) និង​ឯក​សារ​ពាក់​ព័ន្ធ​ដទៃ​ទៀត​ មុន​ពេល​ផ្ដល់​សក្ខីកម្ម​របស់​សាក្សី (

Posted 26 សីហា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE416_3_KH.pdf
472.12 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E416/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document