សារណារបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាក់ទិននឹងចម្លើយតបរបស់ ខៀវ សំផនទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា

Posted 08 តុលា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 តុលា 2019
Download file
Text DocumentF50_1_1_KH.PDF
2.16 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F50/1/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី