សេច​ក្ដី​សម្រច​លើ​សំណើ​សុំ​ដាក់​ភស្ដុតាង​បន្ថែម​លើ​បណ្ដឹង​សាទុក្ខ​ និង​បញ្ហា​ពាក់​ព័ន្ធ​ ផ្នែក​សម្រេច​សេច​ក្ដី

Posted 25 កក្កដា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentF2_9_KH.pdf
862.59 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F2/9
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល
Key words
Legal References
Parent Document