សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹងសាទុក្ខ របស់លោក ខៀវ សំផន (សំណុំរឿង ០០២/០២)

Posted 02 កក្កដា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 02 កក្កដា 2019
Download file
Text DocumentE465_4_1_KH.PDF
1.44 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E465/4/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី