សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំបន្ថែមពេលវេលាកំណត់សម្រាប់សេចក្តី ជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២

Posted 07 September 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 07 September 2018
Download file
Text DocumentD359_2_KH.pdf
338.49 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D359/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ