សេចក្តីសង្កេតមុនការផ្ទេរទីឃុំឃាំងលោកខៀវសំផន ក្រោយពីការថ្លែងសម្អាងហេតុពេញលេញនៅក្នុងសាលដីកានៃសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 30 ធ្នូ 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 30 ធ្នូ 2022
Download file
Text DocumentF79_KH.PDF
359.87 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F79
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល