សេចក្តីសង្កេតរបស់ការិយាល័យរដ្ឋបាល ស្តីពីសំណើសុំធ្វើចំណាត់ប្រភេទឡើងវិញទៅលើឯកសារក្នុងសំណុំរឿង ០០២

Posted 22 សីហា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 25 សីហា 2022
Download file
Text DocumentF71_1_1_2_KH.PDF
1.18 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F71/1/1/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យរដ្ឋបាល