សេចក្តីសង្កេតរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តី លើកាលវិភាគសម្រាប់សវនាការបណ្តឹងសាទុក្ខ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 15 មីនា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 15 មីនា 2021
Download file
Text DocumentF60_1_KH.pdf
1.27 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F60/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី