សេចក្តីសង្កេតរបស់មេធាវីការពារក្តីលើបែបបទនៃសវនាការបណ្តឹងសាទុក្ខ

Posted 19 ឧសភា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 ឧសភា 2021
Download file
Text DocumentF64_1_KH.PDF
791.38 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F64/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី