សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ នួន ជា ស្តីពីភាពពាក់ព័ន្ធនៃភ័ស្តុតាងស្តីពីការបះបោរក្បត់ ទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌរបស់គាត់ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 13 មិថុនា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 មិថុនា 2016
Download file
Text DocumentE395_2_KH.pdf
3.07 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E395/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី