សំណើទីប្រាំរបស់ នួន ជា សុំឲ្យពិចារណា និងទទួលយកភ័ស្តុតាង ពាក់ព័ន្ធបណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងសាលក្រមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១

Posted 01 កក្កដា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentF2_7_KH.pdf
5.03 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F2/7
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document