សំណើរ​លើក​ទី​២ របស់​ នួន ជា អនុ​លោម​តាម​វិធាន​ ៨៧(៤) សុំ​ទទួល​យក​ជា​ភស្ដុតាង​នូវ​ឯក​សារ​ ១៤ ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​សក្ខី​កម្ម​របស់ អ៊ីសា ឧស្មាន (2-TCE-95) ទាក់​ទង​នឹង​ខ្មែរ​ស ខ្មែរ​សេរី និង​ LES KOSEM)

Posted 11 កុម្ភៈ 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE367_5_KH.pdf
1.28 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E367/5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document