សំណើរ​បស់​ នួន ជា អនុ​លោម​តាម​វិធាន​ ៩២ នៃ​វិ​ធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ សុំ​ប្រើ​ប្រាស់​ចម្លើយ​សារ​ភាព​ ស២១ មួយ​ចំនួន

Posted 19 កក្កដា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE399_KH.pdf
1.09 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E399
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី