សំណើរបស់ យឹម ទិត្យ សុំបន្ថែមចំនួនទំព័រ និងពេលវេលាកំណត់ សម្រាប់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ

Posted 19 September 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 September 2019
Download file
Text DocumentD381_8_KH (1).PDF
652.31 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D381/8
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី