សំណើររបស់​ នួន ជា ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យកសារ​ទូរលេខ​តាម​ផ្លូវ​ទូត​ចំនួន ១១ អនុលោម​តាម​វិធាន​ ៨៧ (៤) នៃវិធាន​ផ្ទៃក្នុង​

Posted 05 កុម្ភៈ 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE383_KH.pdf
1.6 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E383
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី