សំណើតាមវិធាន ៨៧(៤) របស់ នួន ជា ស្នើសុំឲ្យទទួលយកឯកសារទាក់ទងនឹង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អ៊ុំ សុផានី

Posted 04 កុម្ភៈ 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE337_KH.pdf
475.67 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E337
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី