ដីកាបង្គាប់ឱ្យផ្សព្វផ្សាយ និងជូនដំណឹងឯកសារដែលត្រូវបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ទៅជា”សាធារណៈ”ដែលមានការកោសលុបក្នុងសំណុំរឿង ០០២

Posted 26 មេសា 2024 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 26 មេសា 2024
Download file
Text DocumentF89_KH.PDF
2.08 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F89
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល