ដីកាបង្គាប់ឧ្យនាំជនត្រូវចោទទៅតុលាការ ដើម្បីចូលរួម ក្នុងសវនាការសាធារណៈ ថ្ងៃទី២១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០០៧

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ដីកាបង្គាប់ឧ្យនាំជនត្រូវចោទទៅតុលាការ ដើម្បីចូលរួម ក្នុងសវនាការសាធារណៈ ថ្ងៃទី២១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០០៧
Download file
Text Document00153080-00153080.pdf
74.09 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
C19/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ
ស្លាក