ឧបសម្ព័ន្ធ ១៖ បញ្ជីឯកសារដែលទទួលបានពីបណ្ណសារនៃសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៖ បញ្ជីឯកសារដែលទទួលបានពីបណ្ណសារនៃសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង
Download file
Text Document00304193-00304195.pdf
184.2 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E47.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត
ស្លាក