ឧបសម្ព័ន្ធ ២៨០៖ ឈ្មោះអ្នកទោសផ្នែក កងពល ៨០៥ និងកងពល ២៧០

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ឧបសម្ព័ន្ធ ២៨០៖ ឈ្មោះអ្នកទោសផ្នែក កងពល ៨០៥ និងកងពល ២៧០
Download file
Text Document00086824-00086836.pdf
710.66 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D57-Annex 280
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
ស្លាក