លោកស្រី លីម៉ា ង្វៀន

Photo

លោកស្រី លីម៉ា ង្វៀន គឺជាមេធាវីជនជាតិអូស្រ្តាលី ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសមាជិកគណៈមេធាវីកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០០៩ ក្នុង ឋានៈ ជា មេធាវី អន្តរ ជាតិ តំណាង ដើម បណ្តឹង រដ្ឋប្បវេណី។ លោកស្រីត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាមេធាវីនៅតុលាការកំពូលរដ្ឋ New South Wales និងនៅអូស្ត្រាលី។ បច្ចុប្បន្ន លោកស្រីបម្រើការងារនៅ William Foster Chambers, Darwin នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី បន្ទាប់ពីបានបម្រើការងារជាព្រះរាជអាជ្ញានៅការិយាល័យរាជអាជ្ញាកំពូលសាធារណៈរយៈពេល ៦ ឆ្នាំ។ លោក ស្រី ក៏បានបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានការពារក្តី  (Federal Attorney-General's Department) ទាំងនៅក្នុងអង្គភាពយុត្តិធម៌ឧក្រិដ្ឋកម្មនិងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស នៅនាយកដ្ឋាន អន្តោ ប្រវេសន៍និងសញ្ជាតិ និងនៅ Queensland Director of Public Prosecutions។ តាំងពីឆ្នាំ២០០៨ លោកស្រី លីម៉ា បានធ្វើជាតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះជាជនជាតិភាគតិច ជនរងគ្រោះជាជនបរទេស និងជនរងគ្រោះជាសមាជិកសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជា។ លោកស្រី ក៏ជាសមាជិកមួយរូបនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អ្នកស្ម័គ្រចិត្តអូស្ត្រាលីអន្តរជាតិ។ ជាងនេះទៅទៀត លោកស្រីក៏ធ្លាប់បានដើរតួជាអ្នកបណ្តុះបណ្តាលនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា និងប្រទេសទីម័រខាងកើត។ លោកស្រីនិយាយភាសាអង់គ្លេស វៀតណាម និងភាសាបារាំង។