ចៅក្រមនិង​សហព្រះរាជអាជ្ញា​ក្នុងពិធី​ស្បថ​ចូល​កាន់​តំណែង

បន្ទាប់ពីបានទទួលការតែងតាំងពី​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​អង្គចៅក្រម​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​នៅថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ចៅក្រម​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ និង​សហព្រះរាជអាជ្ញា ស្បថ​ចូល​កាន់តំណែង នៅក្នុង​ពិធី​សម្បថ​នៅ​ចំពោះមុខ​រូបសំណាក​អតីត​ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្តេច ព្រះ នរោត្តម។

Date
Display on key events timeline
Yes
Photo