ចៅក្រម ម៉ាក ប្រាយអិន ហាម៉ុន

Photo

មុនពេល​​ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជា​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​​នៅ អ.វ.ត.ក លោក ហាម៉ុន បាន​បម្រើការ​ជា​មេធាវី​ជាន់ខ្ពស់​នៅ​តុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​អតីត​ប្រទេស​យូហ្គោស្លាវី (ICTY) អស់​រយៈពេល​១៧ឆ្នាំ។ លោកបាន​ដឹកនាំ​ក្រុម​រដ្ឋអាជ្ញា​​នៅក្នុង​សំណុំរឿង Krajišnik, Krstić, Blaškić និង​នៅក្នុង​សំណុំរឿង​មួយចំនួន​ទៀត​ដែល​ជនជាប់ចោទ​យល់ព្រម​ទទួល​យក​ពិរុទ្ធភាព ដូចជា Plavšić, Deronjić, Bralo, Erdemović និង Češić។ មុនពេល​បម្រើ​ការងារ​នៅ ​ICTY លោក​គឺជា​មេធាវី​នៅ​ការិយាល័យ​យុត្តិធម៌​សម្រាប់​សហរដ្ឋអាមេរិក នៅ​ទីក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោន និង​ជា​អនុប្រធាន​ក្រុម​អ្នកការពារក្តី​​នៅ​តុលាការ​សាន់តា​ក្លារ៉ា​នៃ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។

លោក ហាម៉ុន ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​បណ្ឌិត​ផ្នែកច្បាប់​នៅឆ្នាំ១៩៧១ ពីសាលាច្បាប់ Hastings នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​កាលីហ្វ័រញ៉ា និង​ក្លាយជា​សមាជិក​សមាគម​គណៈ​មេធាវី​កាលីហ្វ័រញ៉ា​តាំងពី​ឆ្នាំ១៩៧២។ លោក ហាម៉ុន ក៏បាន​បង្រៀន​និស្សិត​នៅ Interregional Crime and Justice Research Institute របស់​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ និង​នៅ​សាលា​ច្បាប់​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ ស្តេនហ្វដ។ ជាងនេះ​ទៅ​ទៀត លោក​ក៏បាន​និពន្ធ​និង​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​សៀវភៅ​មួយចំនួន​ស្តីអំពី​ច្បាប់​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ និង​ស្តីអំពី ​ICTY។