លោក​ នីកូឡាស កូមជាន (Nicholas Koumjian)

Photo

មុនពេលត្រូវបានតែងតាំងនៅក្នុងតុលាការនេះ លោក Koumjian ជាមេធាវីការពារក្តីជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ការកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតី Liberia លោក Charles Taylor នៅក្នុងតុលាការពិសេសសៀរ៉ាឡេអូន។

លោកាបានជំនួសតួនាទីរបស់លោក Abdallah Banda និងលោក Saleh Jerbo នៅចំពោះមុខតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិក្នុងសំណុំរឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៅដាហ្វួរហើយបានជួយដល់ជនរងគ្រោះពីប្រទេសកូតឌីវ័រ។

លោក​ធ្លាប់ជាមេធាវីការពារក្ដីឲ្យ​ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសម្រាប់ការជំនុំជម្រះលោក Charles Taylor លោកក៏​ជាប្រធានអង្គភាពឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលផ្តល់មូលនិធិដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីម័រខាងកើត ហើយលោក​ជាមេធាវីកាត់ក្តីនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតយូហ្គោស្លាវីនិងតុលាការរដ្ឋបូស្នៀនិងហឺហឺហ្គោវីណា។

មុនពេលចូលដល់ឆាកអន្តរជាតិលោក Koumjian ធ្វើការជាព្រះរាជអាជ្ញានៅទីក្រុង Los Angeles អស់រយៈពេល 20 ឆ្នាំ។