លោក គក ស្រស់

លោក កូក ស្រស់ ត្រូវបានកោះហៅធ្វើជាសក្សីដើម្បីធ្វើសក្ខីកម្មពាក់ព័ន្ថនឹងតួនាទីនៅមន្ទីរស២១។

កូក ស្រស់ បានចូលរួមក្នុងបដិវដ្ដន៍ខ្មែរក្រហមជាយុទ្ធជននៅចុងឆ្នាំ១៩៧៣។ បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ លោកបាន ធ្វើការជាសន្ដិសុខនៅមន្ទីរឃុំឃាំងក្រុងតាខ្មៅ ឬមន្ទីរពេត្យវិកលចរិក។ ក្នុងចុងឆ្នាំ១៩៧៥ លោកត្រូវបានតែងតាំងឲ្យទៅធ្វើការ នៅមន្ទីរស២១ ជាសន្ដិសុខម្ដងទៀត។ នៅប្រហែលជាពីរសប្ដាហ៍មុនកងទ័ព្ទវៀតណាមចូលដល់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ លោក កូក ស្រស់ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅក្នុងវាលស្រែខាងត្បូងមន្ទីរស២៤។

ជាសាក្សី លោក កូក ស្រស់ បានស្គាល់ ឌុច ជាប្រធានមន្ទីរស២១ ហើយបាននិយាយថា នៅពេលនោះ គាត់ត្រូវបានហៅថា តាឌុច ឬជីតាឌុច។

លោកបានពណ៌នាពីស្ថានភាពនៃការឃុំខ្លួននៅមន្ទីរស២១ ដោយនិយាយថា គ្មានអ្នកដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួនណាមួយត្រូវបានអ នុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរស២១នេះទាំងរស់នោះទេ។ លោកបានរម្លឹកអំពី សម្រែករបស់អ្នកទោសអំឡុងពេល គេសួរចម្លើយ។ លោកបានរម្លឹកដែរពីរបៀបដែលអ្នកទោសបានសួរលោក និងសន្ដិសុខ ផ្សេងៗទៀតពីមូលហេតុដែលគេចាប់ពួកគេ និងការឃុំ ខ្លួននៅមន្ទីរស២១នោះ ដោយលោកបានអះអាងថា "ខ្ញុំបានពួកគេថា ខ្ញុំមិនដឹងអ្វីៗទាំងអស់។" វាជាអង្គការដែលចាប់ពួកគេ ហើ យបញ្ជូនពួកគេមកទីនេះ ហើយខ្ញុំមានតួនាទីជា"កងល្បាតប៉ុណ្ណោះ នៅទីនេះ។" កូក ស្រស់ ក៏បានពណ៌នាអំពីការងាររបស់លោ កជាសន្ដិសុខនៅមន្ទីរស២១នេះផងដែរ ដោយលោករម្លឹកអំពីការ ចាប់ខ្លួនសមាជិកពីររូបនៃក្រុមរបស់លោក។ លោកបានប្រាប់ ទៅអង្គសវនាការថា ការឈឺចុកចាប់នៃបុគ្គលិកនៅមន្ទីរស២១ គឺ "ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់។" "គ្រប់គ្នាយើង ឈឺចាប់ និងពួកយើង គ្មានជម្រើស យើងមិនអាចគេចខ្លួន ហើយយើងត្រូវតែធ្វើការងារ នេះ។ មានតែពេលវេលាទេដែលអាចប្រាប់បាន។" ក្នុងផ្នែករប ស់លោក មានតែសន្ដិសុខពីររូបប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់រានមាន ជីវិត។

មេធាវីអមលោក កូក ស្រស់ គឺស្ថិតក្នុងការប៉ះបោរប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯង។

  • Witness acronym :
    KW-11
  • Age at the time of testimony :
    59
  • Appeared as :
  • សំណុំរឿង : សំណុំរឿង ​០០១
  • Date(s) of testimony :

Transcript from testimony

Video recordings

Session 2 - 27 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 1 - 27 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 4 - 22 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 3 - 22 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate: