លោកស្រី តូច មុន្និន

តូច មុន្និន គឺជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង ០០១ ដោយបានរងទុក្ខដោយសារការបាត់បង់បងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់ឈ្មោះ ជា ខាន់ ហៅ ជិន។

លោក​បាន​ចូល​រួម​ជា​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​ក្នុង​នាម​ឪពុក​ម្តាយ​បងប្អូន​ជីដូន​មួយ​របស់​លោក​ដែល​បាន​ស្លាប់​ក្នុង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម។ គោលបំណងរបស់គាត់គឺចង់បង្ហាញការដឹងគុណរបស់គាត់ចំពោះបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់។ ក្នុងនាមដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី តូច មុន្និន បានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះអំពីរបៀបដែលគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ។ បងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់ ជា ខាន់ បានចាកចេញទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ ១៩៦៥ ប៉ុន្តែបានត្រលប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ ១៩៧៥ បីខែបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមបានដណ្តើមអំណាច។ លោក ជា ខាន់ អាច​ចូល​រួម​ជាមួយ​សាច់​ញាតិ​របស់​គាត់​បាន ប៉ុន្តែ​គាត់​អាច​នៅ​ជាមួយ​ពួកគេ​បាន​រហូត​ដល់​ចុង​ឆ្នាំ ១៩៧៦ ពេល​គាត់​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទីលំនៅ។ គ្រួសាររបស់គាត់បានបាត់ដានរបស់គាត់។ បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហម តូច មុន្និន បានធ្វើការស្រាវជា្រវនៅគុកទួលស្លែង ប៉ុន្តែមិនអាចស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់បានទេ។ មានតែនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០ ប៉ុណ្ណោះដែលគាត់អាចរកឃើញឯកសារបញ្ជាក់ពីការឃុំខ្លួនរបស់បងប្រុសគាត់នៅក្នុងស-២១។ លោក ជា ខាន់ ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២ ខែ​មករា ឆ្នាំ ១៩៧៧ ហើយ​ផ្ទេរ​ទៅ​មន្ទីរ ស-២១ ជា​កន្លែង​ដែល​លោក​ត្រូវ​បាន​គេ​សម្លាប់។

តូច មុន្និន បានសួរជនជាប់ចោទថា តើបងប្រុសរបស់គាត់ត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅស-២១ ឬជើងឯក។

Transcript from testimony

Video recordings