ង៉ែត ចាត

ង៉ែត ចាត កើត​នៅ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ ជាកន្លែងដែលគាត់រស់នៅសព្វថ្ងៃ​។ នាងបានជៀសវាងការប្រហារជីវិតយ៉ាងចង្អៀតក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៨ ប៉ុន្តែប្តីរបស់នាងមិនបានធ្វើទេ។ នាងត្រូវបានគេបង្ខំឱ្យរៀបការបីឬបួនថ្ងៃបន្ទាប់ពីគាត់បានបាត់ខ្លួន។ គ្រួសាររបស់នាងទាំងមូលត្រូវបានសម្លាប់។ ប្តី​និង​គ្រួសារ​របស់​នាង​គឺ​កម្ពុជា​ក្រោម។ នាង​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រាប់​ឱ្យ​រៀប​ការ​វិញ​ដោយ​សារ​នាង​មាន​កូន ហើយ​គិត​ពី​ជោគ​វាសនា​របស់​ពួក​គេ។

Transcript from testimony

Video recordings