នង​ នេត

សាក្សីគឺជាព្រះសង្ឃរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ នៅពេលដែលព្រះសង្ឃទាំង ១៩ អង្គនៅក្នុងវត្តរបស់គាត់ត្រូវបានផ្សឹកដោយបង្ខំ។

គាត់​ត្រូវ​បាន​ផ្ទេរ​ទៅ​សហករណ៍​ដាំស្រូវ​មួយ​ រយៈពេល​ពីរ​បី​ខែ។ គាត់គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដែលត្រូវបានគេហៅថា "កងកម្លាំងស្វា" ដោយសារតែពួកគេជាអ្នកចំណូលថ្មី។ គាត់​ត្រូវ​បាន​ផ្ទេរ​ទៅ​សហករណ៍​មួយ​ផ្សេង​ទៀត ជា​កន្លែង​ដែល​គាត់​បាន​ភ្លក់​អាហារ​សម្រាប់​ភ្ញៀវ ដើម្បី​ប្រាកដ​ថា​វា​មិន​ត្រូវ​បាន​បំពុល។ ក្រោយមកគាត់ត្រូវបានផ្លាស់ទៅភូមិភាគបូព៌ា។ នៅ​ទីនោះ គាត់​បាន​បញ្ជាក់​ថា គាត់​ធ្វើការ​លើស​ទម្ងន់ និង​មិន​បាន​ផ្តល់​អាហារ​គ្រប់គ្រាន់ ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ព្យាយាម​រក​អាហារ​ក្នុង​ព្រៃ។ បន្ទាប់ពីនេះ ពួកគេត្រូវបានបង្រ្កាប និងចាប់ខ្លួនអស់រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ក្នុងអំឡុងពេលនោះ ពួកគេត្រូវបានផ្តល់អាហារត្រឹមតែដំឡូងមួយ ឬពីរដុំក្នុងមួយពេល។ បន្ទាប់មកពួកគេត្រូវបាន​គេ​យក​ទៅ​សម្លាប់។ សាក្សី​ត្រូវ​បាន​គេ​វាយ​ក្បាល​ជាច្រើន​ដង ប៉ុន្តែ​អាច​រួច​ជីវិត​ដូច​មនុស្ស​ម្នាក់​ទៀត​ឈ្មោះ ខន ដែរ។

ពួក​គេ​បាន​ស្រាយចំនង​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ហើយ​បាន​រស់​នៅ​អស់​រយៈ​ពេល​ជាង​មួយ​ខែ​ក្នុង​រូង​ភ្នំ​ក្បែរ​កន្លែង​ធ្វើ​ការ​ដែល​គេ​បោះ​បង់​ចោល។ សាក្សីត្រូវផឹកទឹកនោមខ្លួនឯងដើម្បីរស់។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 1 - 10 November 2016 - Case 002/02 - FL/KH Date:
Session 2 - 10 November 2016 - Case 002/02 - FL/KH Date:
Session 3 - 10 November 2016 - Case 002/02 - FL/KH Date:
Session 4 - 10 November 2016 - Case 002/02 - FL/KH Date: