អ្នក​ស្រី ភួង យ៉ាត

ភួង យ៉ាត កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​១៩៦០ ជា​កសិករ​ធ្វើស្រែ។

នៅឆ្នាំ ១៩៧៥ បងប្អូនបង្កើតពីរនាក់របស់នាងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងជួរកងទ័ព។ នាងបានលឺថា បងស្រីរបស់នាងម្នាក់បានទៅ ភ្នំពេញ ហើយរៀបការ និងធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រ ប៉ុន្តែនាងមិនដែលលឺថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះនាងទេ។ នៅ​គុក​ទួលស្លែង ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​បាន​រក​ឃើញ​រូបថត​របស់​បង​ប្អូន​នាង​ដាក់​តាំង​នៅ​ទី​នោះ។ ពេល​ឃើញ​បែប​នេះ នាង​យំ​រហូត​សន្លប់ ។ នាង​បាន​ប្រាប់​តុលាការ​ថា ប្អូន​ស្រី​របស់​នាង​បាន​ភៀស​ខ្លួន​ចេញ​ពី​ភូមិ​កំណើត​ដោយ​សារ​នាង​មិន​ចង់​រៀប​ការ​ជាមួយ​បុរស​ដែល​នាង​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ឲ្យ​រៀបការ។ 

នាង​នៅ​លាក់​ខ្លួន​រហូត​ដល់​ចប់​របប ដែល​បើ​តាម​លោកស្រី ភួង​ ថាជា​ហេតុផល​តែ​មួយ​គត់​ដែល​នាង​រួច​ជីវិត។

Transcript from testimony

Video recordings