សុន ឯម

ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​រស់​នៅ​ខេត្ត​ពោធិសាត់​មុន​បដិវត្តន៍។ ក្រោយឆ្នាំ ១៩៧៥ គាត់ជាអ្នកនាំសារនៅសកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងជាមួយ ហ៊ន។

គាត់​បាន​ជួយ​ទទួល​ភ្ញៀវ​ជុំវិញ​ពេល​ពួកគេ​មក​ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា។ នៅ​ឆ្នាំ​១៩៧៧ នួន ជា បាន​និយាយ​ថា ឪពុក​របស់​គាត់​ជា​ជន​ក្បត់ ដូច្នេះ​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ត្រូវ​បាន​នាំ​មក​ភ្នំពេញ។ ទាំង​ឪពុក និង​ពូ​របស់​គាត់​ត្រូវ​បាន​ចាប់​បញ្ជូន​ទៅ​មន្ទីរ​ស-២១។ គាត់បានធ្វើការជាមួយ ខន ដែលធ្វើការជាមួយ នួន ជា។ លោក ខន បន្ត​ថា នួន ជា បាន​ចេញ​បញ្ជា​ឲ្យ​រុះរើ​វត្ត​អារាមទាំង​អស់ ព្រោះ​មិន​ចាំ​បាច់​មាន​ជំនឿ​សាសនា​ណា​មួយ​ឡើយ។ សាច់ញាតិរបស់ឪពុកគាត់ទាំងអស់ត្រូវបានសម្លាប់។ តាមចំណេះដឹងរបស់ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ពួកគេបានបោសសម្អាតប្រជាជននៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យ ហើយជំនួសពួកគេដោយកម្មាភិបាលមកពីភូមិភាគនិរតីប្រហែល ៥០០-៦០០ យោងទៅតាមគាត់។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទរបស់គាត់ គាត់បានពន្យល់ពីស្ថានភាពរបស់គាត់មានភាពបិបាករហូតមកដល់ឥឡូវនេះ - "អន់ជាងសត្វ" - ហើយតើវាពិបាកប៉ុណ្ណាក្នុងការបែកចេញពីគ្រួសាររបស់គាត់ គ្មានការអប់រំ គ្មានដី ឬមធ្យោបាយនៃការរស់រានមានជីវិត។ 

Transcript from testimony

Video recordings

Session 2 - 21 November 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 1 - 21 November 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 1 - 22 November 2016 - Case 002/02 - FL/KH Date:
Session 2 - 22 November 2016 - Case 002/02 - FL/KH Date: