កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ត្រូវ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​ផ្តន្ទាទោស​ដាក់​ពន្ធនាគារ​អស់​មួយជីវិត

នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចទៅបណ្តឹងសាទុក្ខ អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​សម្រេច​ផ្តន្ទាទោស កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច ដាក់​ពន្ធនាគារ​អស់​មួយជីវិត ដែលនេះ​ជា​ទោស​ធ្ងន់​បំផុត​ក្រោម​ច្បាប់​កម្ពុជា ពីបទ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្សជាតិ និង​ការ​រំលោភបំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​អនុសញ្ញា​ទីក្រុង​ហ្សឺណែវ​ឆ្នាំ១៩៤៩។ ការប្រកាស​សាលដីកា​របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល គឺជា​សញ្ញា​នៃការ​បិទ​សំណុំរឿង ០០១ ទាំងស្រុង។ អានបន្ត

Date
Display on key events timeline
Yes
Photo