បណ្ដឹងសាទុក្ខភ្លាមៗជំទាស់ទៅនឹងសេចក្ដីសម្រេចលើការវាយតម្លៃឡើងវិញអំពីសម្បទាខាងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ក្នុងការចូលរួមសវនាការ បន្ទាប់ពីមានសេចក្ដីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ - សារណាបន្ថែមរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា

Posted 01 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 01 តុលា 2012
Download file
Text DocumentE138_1_10_1_5_KH.PDF
3.37 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E138/1/10/1/5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា