ដីកាបង្គាប់ឲ្យធ្វើចំណាត់ប្រភេទឡើងវិញទៅលើឯកសារនានានៅក្នុងសំណុំរឿងជាឯកសារសាធារណៈ

Posted 27 មិថុនា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 27 មិថុនា 2019
Download file
Text DocumentE467_6_KH.PDF
868.24 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E467/6
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង