បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីការស្តីពីភាពអាចទទួលស្គាល់អ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

Posted 09 មេសា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 26 មេសា 2021
Download file
Text DocumentD384_5_KH.PDF
4.18 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D384/5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី