ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិទៅនឹងសំណើរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសុំការសម្រេចពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើចំណាត់ប្រភេទឡើងវិញ ទៅលើឯកសាររបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

Posted 28 ធ្នូ 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 28 ធ្នូ 2021
Download file
Text DocumentF71_1_KH.PDF
534.11 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F71/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា