សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងលើសំណើដែលនៅសេសសល់មុនសវនាការ (ឯកសារ E20, E132, E134, E135, E124/8, E124/9, E124/10, E136 និង E139) និងការណែនាំបន្ថែមទៅសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី

Posted 12 ធ្នូ 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 ធ្នូ 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE145_KH.PDF
268.08 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E145
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង