ចម្លើយតបចំពោះអនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង "សំណើរចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទឯកសារសម្ងាត់ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចសំណុំរឿង ០០២/០២ ទៅជាសាធារណៈ

Posted 23 ឧសភា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 23 ឧសភា 2019
Download file
Text DocumentE467_5_KH.PDF
102.42 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E467/5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង