ចម្លើយតបរបស់​សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិទៅនឹងបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ យឹម ទិត្យ ប្រឆាំងនឹងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿង ០០៤

Posted 11 ឧសភា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 11 ឧសភា 2022
Download file
Text DocumentD382_27_KH.PDF
6.58 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D382/27
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា