ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹងសំណើរបស់ ខៀវ សំផន សុំឲ្យទទួលយកស្តុតាងបន្ថែម (F51)

Posted 28 តុលា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 28 តុលា 2019
Download file
Text DocumentF51_1_KH.PDF
2.25 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F51/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា