ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទៅនឹងសំណើរបស់ អោ អាន សុំដាក់បញ្ចូលសំណុំរឿង ០០៤/២ ទៅក្នុងបណ្ណសារ (ជាមួយឧបសម្ព័ន្ធសម្ងាត់ A1-K2)

Posted 21 ឧសភា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 21 ឧសភា 2020
Download file
Text DocumentD363_1_KH.PDF
1.26 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D363/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា