ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទៅនឹងសំណើរបស់ យឹម ទិត្យ សុំឲ្យ បញ្ចប់ បោះត្រា និង បញ្ចូលសំណុំរឿង ០០៤ ទៅក្នុងបណ្ណសារ

Posted 08 វិច្ឆិកា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 វិច្ឆិកា 2021
Download file
Text DocumentD386_1_KH.PDF
2.33 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D386/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា