ការ​ឆ្លើយ​តប​របស់​មេធា​វី​ការ​ពារ​ក្តី​លោក ខៀវ សំផន ទៅ​នឹង​ចម្លើ​យ​តប​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​ ចំពោះ​សំណើ​សុំ​ដាក់​ភ័ស្តុតាង​បន្ថែម​របស់​ខ្លួន​

Posted 05 វិច្ឆិកា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 05 វិច្ឆិកា 2019
Download file
Text DocumentF51_2_FR.PDF
433.34 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F51/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី