ការទទួលស្គាល់ លោក លី ឃៀក ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបណ្តោះអាសន្ន

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ការទទួលស្គាល់ លោក លី ឃៀក ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបណ្តោះអាសន្ន
Download file
Text Document00277408-00277410.pdf
152.16 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E2/57/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
ស្លាក