[កែតម្រូវ ១] ការចង្អុលបង្ហាញរបស់សហមេធាវីនាំមុខ ជូនដល់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងអំពីគម្រោងជាអាទិភាពសម្រាប់ការអនុវត្តសំណង (វិធាន ៨០ ស្ទួន(៤)) (មានឧបសម្ព័ន្ធសម្ងាត់)

Posted 13 កុម្ភៈ 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE218_7_1_KH(1).PDF
1.01 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E218/7/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Key words
Parent Document